Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Testament

Email Drukuj PDF

   Po śmierci spadek nabywają spadkobiercy, jeśli zmarły nie sporządził testamentu wówczas zgodnie z regulacjami zawartymi w  kodeksie cywilnym do spadku dochodzą tzw. spadkobiercy ustawowi.

   Jednak kodeks cywilny zapewnia że to wola zmarłego może wiążąco wskazywać osobę/osoby, które mają po nim dziedziczyć, albowiem może on rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu. 

   Aczkolwiek testament może być sporządzony w różnej formie, to jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego pozwala testatorowi możliwie najpełniej zagwararantować realizację jego woli.