Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Małżeńskie umowy majątkowe-intercyza

Email Drukuj PDF

   Zarówno przyszli małżonkowie jak i małżonkowie mogą zawrzeć majątkową umowę małżeńską (potocznie zwaną intercyzą) tak aby obowiązującą, z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, wspólność ustawową zastąpić ustrojem umownym.

   Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego i może prowadzić do:

  1. rozszerzenia wspólności,
  2. ograniczenia wspólności,
  3. ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  4. ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

   Umowę majątkową małżonkowie mogą w każdym czasie zmienić lub rozwiązać zawierając właściwą  umowę w formie aktu notarialnego.