Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Spółki

Email Drukuj PDF

   Udział notariusza wymagany jest na wielu etapach działalności różnego rodzaju spółek, w praktyce najczęściej  jednak  notariusz dokonuje czynności ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami akcyjnymi, ale również jego udział jest niezbędny jeśłi chodzi o spółki komandytowe oraz komandytowo - akcyjnych, i tak tytułem przykładu:

  1. przy powstawaniu spółki - forma aktu notarialnego wymagana jest do zawarcia umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  statutu spółki komandytowo-akcyjnej i spółki akcyjnej,
  2. przy dokonywaniu zmian umowy lub statutu spółki - uchwała o zmianie umowy bądź statutu spółki powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza,
  3. w razie zmian osobowych w spółce - formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem wymaga umowa zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w razie podwyższenia kapitału zakladowego oświadczenie nowego  wspólnika o przystąpieniu do spółki wymaga formy aktu notarialnego,
  4. przy ustaniu działalności spółki - jedną z przyczyn rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa jest uchwała wspólników o rozwiązaniu albo o przeniesieniu siedziby za granicę stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.