Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Inne czynności notarialne

Email Drukuj PDF

   Poza wymienionymi wyżej notariusz dokonuje szeregu innych czynności notarialnych np.:

  1. pełnomocnictwa i upoważnienia,
  2. w zakresie prawa rodzinnego - umowy o podział majątku wspólnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonkowi,
  3. w zakresie prawa spadkowego - umowy o dział spadku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,  umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  4. umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu - zawierane na podstawie ustawy o własności lokali oraz na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym również oświadczenie najemcy wymagane w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego,
  6. oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji,
  7. sporządzanie protestów weksli i czeków,
  8. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  9. sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.