Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Nieruchomości w obrocie notarialnym

Email Drukuj PDF

   Tradycyjnym i głównym obszarem działalności notariusza jest obrót nieruchomościami (gruntami, nieruchomościami zabudowanymi, samodzielnymi lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi), jak również użytkowaniem wieczystym oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

   Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego m.in. następujące umowy, których przedmiotem są nieruchomości:

  1. umowy sprzedaży - nadto strony mogą poprzedzić zawarcie umowy sprzedaży sporządzeniem umowy przedwstępnej sprzedaży, aby przygotować i zabezpieczyć zawarcie umowy przyrzeczonej,
  2. umowy darowizny - najczęściej zawierane są w najbliższej rodzinie i zawierają dodatkowe zastrzeżenie służebności mieszkania dla darczyńcy,
  3. umowy o dożywocie - w razie zawarcia tego rodzaju umowy, nabywca nieruchomości - w zamian za przeniesienie własności nieruchomości - zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie,
  4. umowy zamiany - w tym przypadku następuje wzajemne przeniesienie własności nieruchomości pomiędzy dwoma właścicielami,
  5. umowy o zniesienie współwłasności - jeżeli własność jednej nieruchomości przysługuje kilku osobom mogą oni w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego doprowadzić do podziału rzeczy wspólnej z ustaleniem ewentualnych dopłat pieniężnych lub spłat, 
  6. ustanawianie służebności gruntowych - w praktyce dotyczy to głównie ustanowienia w stosunkach sąsiedzkich służebności drogowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej przez nieruchomość obciążoną na rzecz nieruchomości władnącej, która nie jest położona bezpośrednio przy drodze publicznej,
  7. ustanawianie hipotek - właściciel nieruchomości może w celu zabezpieczenia wierzytelności np. kredytu bankowego obciążyć ją hipoteką na rzecz wierzyciela.